Toiminta-ajatus

logo-teksti

Odd Fellow Samaria on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on osoittaa lähimmäisen rakkautta ja humanitääristä vastuuta tarjoamalla aineellista ja henkistä tukea ikääntyneille inhimillisessä ahdingossa. Yhdistys vahvistaa hyväntekeväisyyttä Odd Fellow -veljeskunnassa sekä edistää ystävyyttä, rakkautta ja suvaitsevaisuutta ihmisten kesken. Hyväntekeväisyys on todellinen Odd Fellow -ilmaisu.

Halu auttaa

Luonteen kehittyminen johtaa siihen, että ihmiselle syntyy halu auttaa hätään joutunutta lähimmäisiä. Odd Fellow Samaria ry harjoittaa konkreettisesti lähimmäisenrakkautta auttamalla hankkimillaan varoilla inhimilliseen hätään joutuneita vanhuksia. Apua on jo vuosien ajan kanavoitu yhteistyöjärjestöjen kautta. Pääyhteistyökumppanina on toiminut Kirkon diakoniarahasto. Diakoniatyön avulla on voitu suunnata apua hädänalaisille lähimmäisille. Näin on saatu yhdessä aikaiseksi armeliaita tekoja.

Yhteistyöllä eteenpäin

Yhteisin ponnistuksin pystymme jatkamaan auttamistyötä vaikeissa olosuhteissa elävien kanssaihmistemme parissa. Etenkin hädänalaiset vanhukset tarvitsevat apua ja tukea tämän päivän Suomessakin juuri nyt. Kirkon apu on todettu välttämättömäksi lisäksi yhteiskunnan tukitoimia täydentämään. Odd Fellow Samariassa on pidetty erityisen tärkeänä sitä, että avun tarve on voitu arvioida tarkasti ja apu on kohdistettu suurta harkintaa käyttäen todellista apua tarvitseville. Osallistuminen ja mukana olo Odd Fellow Samarian tukityössä edesauttaa ihmisyyden arvostusta meissä itsessämme ja koko yhteiskunnassamme. Aikaansaadut tulokset haastavat meidät jatkamaan auttamistyötämme, ja ne kannustavat kehittämään nykymuotoista yhteistoimintaa edelleen akuuttiin hätään joutuneen vanhuksen parhaaksi. Tulevaisuuden näkymänä on yhteistyön vahvistaminen ja kehittäminen niin, että hätään joutuneet saavat tietoa avustusmandollisuuksistamme ja tuntevat avustamiskanavamme saaden niiden avulla kipeästi kaipaamaansa tukea.

Odd Fellow Samarian lenkit

Odd Fellow Samarian hallitus kokouksessaan Porissa 2019.

Odd Fellow Samaria ry toimii vapaaehtoisorganisaationa osana Veljeskuntaa. Perehdy toimintatapaamme ja tule mukaan tekemään ja välittämään muiden tekemiä laupeuden tekoja. Ota yhteyttä, jos et löydä nettisivuilta vastausta kysymykseesi.

ODD FELLOW – ELÄMÄNTAPA VANKASTI EETTISELLÄ POHJALLA