Suursiren tervehdys Taidekappelissa 10.5.2019

Taas niityt vihannoivat
ja laiho laaksossa.
Puut metsän huminoivat
taas lehtiverhossa.

Hyvät ystävät, rakkaat sisaret ja veljet!

Näillä suvivirren sanoilla tervehdin teitä kokoontuessamme tänään, kesän kynnyksellä, tähän Taidekappeliin kuuntelemaan ja laulamaan yhdessä tuttuja ja rakastettuja lauluja. Tilaisuuden järjestää Odd Fellow Samaria yhdistys. Kiitän koko Veljeskuntamme puolesta Samariaa, jokaista tilaisuuden järjestelyihin osallistunutta ja ohjelman esittäjiä. Teette kaikki käsittämättömän arvokasta työtä.

Vietämme parhaillaan nykymuotoisen Veljeskuntamme 200-vuotisjuhlavuotta. Tällaisen merkittävän juhlavuoden aikana on aina hyvä katsoa taaksepäin ja miettiä mikä on keskeisintä Veljeskuntamme toiminnassa. Pidämme Englannissa syntynyttä Thomas Wildeytä nykymuotoisen Odd Fellow Veljeskunnan perustajana.

Thomas Wildey jäi täysorvoksi 15-vuotiaana. Hän sai onnekseen kasvaa setänsä hoivissa. Sedältä hän sai myös ammatin, joka turvasi Thomaksen tulevaisuuden. Hyvä ammatti on aina ollut toimeentulon edellytys. Thomas Wildey avioitui Lontoossa ennen muuttoaan Amerikkaan. Tämä avioliitto päättyi kuitenkin ikävällä tavalla, kun hänen puolisonsa ja esikoisensa kuolivat synnytyksen yhteydessä. Nämä kaikki tapahtumat ja kokemukset: orvoksi jääminen, puolison ja lapsen menettäminen, ovat sellaisia, että ne todennäköisesti musertaisivat tämän päivän ihmisen.

Thomas Wildey katsoi kuitenkin elämässään rohkeasti eteenpäin ja päätti aloittaa kaiken alusta ja uudella mantereella. Näillä Thomas Wildeyn omilla kokemuksilla on täytynyt olla vahva merkitys, kun Veljeskuntamme aateoppia on luotu. Aateoppimme sisältyy käskyihimme käydä tervehtimässä sairaita, auttaa hädänalaisia, haudata kuolleet ja kasvattaa orvot.

Veljeskuntamme pääasialliseksi tarkoitukseksi tuli heti alusta alkaen Veljeskunnan omien jäsenten auttaminen. Odd Fellow Veljeskunta ei ole siten hyväntekeväisyysjärjestö, vaan sen ydintoiminta perustuu edelleen jäsentensä keskinäiseen avunantoon ja huolenpitoon. Omien jäsenten avustaminen on myös tärkein tehtävämme loosissa. On kuitenkin selvää, että jokainen jäsenemme, joka kantaa vastuuta muista ihmisistä, harjoittaa myös yleistä hyväntekeväisyyttä loosin ulkopuolella.

Tässä on siis erotettava loosin harjoittama sisäinen avustus ja sen jäsenen omassa elämässään harjoittama hyväntekeväisyys. Odd Fellow opettaa minua rakastamaan toista ihmistä niin kuin rakastan itseäni. Emme koskaan tee toiselle ihmiselle mitään sellaista, mitä emme haluaisi itsellemmekään tehtävän. Tässä on myös Veljeskuntamme aateopin keskeisin sisältö: miten juuri minä löytäisin omassa elämässäni sen rakkauden, joka saa minut auttamaan muita ihmisiä. Tämä ihmisrakkaus, kun olen sen saavuttanut, synnyttää lopulta sydämessäni halun auttaa toista ihmistä.

Odd Fellow aateoppi opettaa myös, että pelkät sanat eivät riitä, vaan sanojen on muututtava teoiksi. Nämä teot voivat olla pieniä tai suuria, ne voivat olla konkreettista apua, taloudellista tai henkistä tukea, tai vaikka vain rinnalla kulkemista, kun läheisen voimat ovat vähissä. Aateoppimme perustuu suvaitsevaisuuteen ja henkinen kasvu sen omaksumiseen. Jos en suvaitse toista ihmistä, eivät tekoni häntä kohtaan ole koskaan ihmisrakkaudesta syntyviä tai sen aikaan saamia. Kasvaessamme ihmisinä tarkoituksemme ei ole tulla toisia ihmisiä paremmiksi vaan ihmisinä paremmiksi.

Odd Fellow Samaria yhdistys on olemassa olonsa alusta alkaen kanavoinut Veljeskuntamme apua erityisesti hädänlaisten vanhusten ja ikääntyneiden ihmisten auttamiseen. Samaria avustaa erityisesti sellaisia vanhuksia, jotka eivät saa apua mistään muualta tai millään muulla tavalla.

Odd Fellow Samaria ry on kuluneen vuoden aikana profiloitunut myös Veljeskuntamme omien jäsenten auttamiseen. Tämä lämmittää suuresti sydäntäni. Samaria on ikään kuin palannut siihen alkuperäiseen tarkoitukseen, joka meille on perintönä annettu. Loosien tärkein tehtävä on siis omista apua tarvitsevista jäsenistä huolehtiminen. Loosilla ei voi olla menoeriä, jotka ohittaisivat omien jäsenten auttamistarpeen.

Hyvät ystävät. Kun sisar tai veli tarvitsee apua, on sellaista annettava. Avun antamista eivät estä talousarviot, eivätkä mitkään muutkaan maalliset säännökset. Jäsenmaksuvapautus on helpoin ja yksinkertaisin toimenpide jäsenen auttamiseksi. Sen lisäksi on tarvittaessa otettava käyttöön ovikeräykset ja muut varainhankinnan keinot. Hätään joutunut jäsen on pidettävä jäsenenämme. Me olemme olemassa juuri häntä varten.

Odd Fellow Samaria ry voi nyt avustaa myös yksittäisiä sisaria ja veljiä. Tämä on hyvä muistaa. Samaria ei kuitenkaan ole sitä varten, että loosi voi rakentaa kivetyksiä loositalon pihalle ja jättää oman jäsenensä avustamisen jollekin muulle taholle. Samaria täydentää ja tukee loosia sen sisäisessä avustustoiminnassa. Kaikki Samarian varat tulevat Odd Fellow Veljeskunnan jäseniltä. Kiitänkin kaikkia sisaria ja veljiä siitä tuesta, mitä olette antaneet Samarialle vuosien aikana, kannatusjäseninä, lahjoittajina, tapahtumiin osallistuvina, kuten tänäänkin, ja vaikka myyntituotteiden ostajina.

Samarian toiminnalle on tyypillistä myös se, että yhdistyksessä toimivat sisaret ja veljet tekevät tätä auttamistyötä täydestä sydämestä ja täysin ilman mitään itselle tulevaa rahallista korvausta. Tällaista työtä voidaan kutsua vahvaksi lähimmäisen rakkaudesta syntyväksi pyyteettömäksi laupeuden työksi. Laupeus on toisten auttamista ja itsensä unohtamista. Inhimillisen moraalin mitta on kykymme muuttaa arvomme laupeuden teoiksi.

Toivonkin, että mahdollisimman moni meistä Odd Fellow Veljeskunnan 9308 jäsenestä liittyisi tänään Samarian kannatusjäseneksi. Maksu on vain 10 euroa vuodessa, mutta sillä lahjoituksella tämä yhdistys saa valtavasti aikaan ja pystyy loihtimaan monenlaista hyvää niille, joiden arjessa ei ole käytännössä mitään sellaista, mitä monella meistä juuri nyt on.

Hyvät ystävät. Elämme parhaimmillaan Suomen kevään kauneinta aikaa. Luonto on puhkeamassa täyteen loistoonsa ja aurinko suo meille lämpöään. Tämän tilaisuuden päätteeksi laulamme yhdessä suvivirren. Toivon, että laulaessamme tätä virttä, kiitämme samalla hiljaa itseksemme menneestä ajasta ja kaikesta siitä, mitä olemme saaneet kokea elämässämme. Elämä on kuitenkin aina edessäpäin ja myös meidän tulee katsoa rohkeasti eteenpäin. Niin teki myös perustajamme Thomas Wildey. Toivo oli se kantava ja rohkaiseva voima, joka vei häntä elämässään eteenpäin. Ja niin se kantaa myös meitä.

Nauttikaamme nyt hyvästä musiikista ja yhdessä olon hetkestä. Toivotan kaikille hyvää ja virkistävää kesää!

Suursire Kai Johansson, 10.5.2019

Frater Aboensis kvartetti: Kulkija

Vasemmalta: (flyygelissä Pekka Roito), Jari Koivisto, Rauno Hämäläinen, Juha Lindgren, Esko Aaltonen

You may also like...