SPR:n raportti OF Samarian avustuksen käytöstä

2.5.2023

Raportti lahjoittajalle

Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminta

Ystävätoiminnan tavoitteena on välittää Suomen Punaisen Ristin kouluttama ystävävapaaehtoinen yksinäisyyttä kokevalle ihmiselle. Ystävän tehtävänä on toimia yksinäisyyttä kokevan henkilön kuuntelijana ja juttukaverina sekä tätä kautta vähentää avuntarvitsijan yksinäisyyden kokemusta. Ystävä voi myös toimia esimerkiksi yksinäisen henkilön asiointiapuna lääkärissä. Vapaaehtoisen ystävän tehtäviin eivät kuulu minkäänlaiset hoidolliset tehtävät. Tarvittaessa ystävä auttaa yksinäistä henkilöä hakeutumaan tukevampien palveluiden piiriin. Ystäväsuhde voi olla pitkäkestoista tai kertaluonteista apua. Vapaaehtoiset ystävät tapaavat avuntarvitsijoita kasvotusten, puhelimitse ja verkossa kahdenvälisissä tai ryhmämuotoisissa tapaamisissa. Vapaaehtoiset myös järjestävät erilaisia tempauksia ja tapahtumia esimerkiksi asumisyksiköissä. Jokainen ystävävapaaehtoinen koulutetaan kolmen tunnin ystäväkurssilla, jossa keskitytään muun muassa vuorovaikutuksen ja kohtaamisen teemoihin. Lisäksi vapaaehtoisen on mahdollista syventää osaamistaan lisäkoulutusten avulla. Lisäkoulutusta järjestetään esimerkiksi henkisestä tuesta ja muistisairaan kohtaamisesta. Ystävätoiminta on tarkoitettu kaikenlaisille ihmisille; nuorille, iäkkäämmille, opiskelijoille, perheellisille ja yksineläjille. Ihminen voi hakea Suomen Punaisen Ristin ystävää joko itse tai läheisen tai sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen avustuksella. Toiminta perustuu Punaisen Ristin periaatteisiin, joten sitä ohjaa erityisesti yhdenvertaisuuden ja vapaaehtoisuuden ajatus. SPR:llä on Suomessa reilu 7000 koulutettua ystävävapaaehtoista.

Odd Fellow rahoitti 5000 eurolla SPR:n ystävätoimintaa vuonna 2022. Lahjoitusraha jaettiin suoraan osastoille, jotka järjestivät ryhmämuotoista toimintaa ikäihmisille. Toiminnan nimeksi annettiin ”Tukea vanhuksille”. Lahjoitusrahaa käytti yhteensä 25 osastoa ympäri Suomea ja toiminta tavoitti 1835 ikäihmistä. Vapaaehtoisia toiminnan mahdollistajia oli mukana 204. Kaksi osastoa järjesti toimintaa ruotsinkielellä ja loput olivat suomenkielisiä. Lahjoitusrahalla järjestettiin erilaisia tapahtumia ikäihmisille asumisyksiköissä/hoivakodeissa. Tapahtumissa esimerkiksi paistettiin lettuja ja makkaraa sekä järjestettiin kevyitä jumppatuokioita, nukke-esityksiä ja musiikkihetkiä. Tapahtumat olivat matalankynnyksen tilaisuuksia, koska toiminta vietiin ikäihmisten luokse.

SPR on kiitollinen Odd Fellow Samarian jäsenten lahjoituksesta. Varojen avulla voidaan tehdä työtä yksinäisyyden vähentämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa. SPR jatkaa mielellään yhteistyötä Odd Fellow veljeskunnan kanssa.

Salla-Reetta Juuma

ystävätoiminnan suunnittelija

Suomen Punainen Risti

You may also like...