Odd Fellow Samarian toimintatapa

Kaikki avustustoiminta ei vaadi rahaa.
Arvokasta apua on oman ajan
antaminen toisten hyväksi.

Samarian aluevastaavilla ja loosien yhteyshenkilöillä on vastuullinen tehtävä. Samarian päämääriin sitoutuneina voimme yhdessä auttaa niitä sisaria, veljiä tai vanhuksia, joita on kohdannut hätä. Loosin tai leirin yhteyshenkilö hoitaa aktiivisesti ja innostuksen vallassa tehtäväänsä, johon hän on lupautunut. Päämääränä tulee olla tuloksellinen hädässä olevien lähimmäistemme avustaminen ja tuki.

Odd Fellow Samaria ry:n yhteyshenkilö valitaan virkamieskunnan vaihtuessa, heti ensimmäisen syyskauden alussa. Kukin yhteisö valitsee yhteyshenkilönsä aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Tällä halutaan varmistaa se, että yhteyshenkilö pääsee hyvin tutuksi Odd Fellow Samarian aatteen ja toimintatapojen kanssa.

YM, PP tai PM toimii yhteisönsä yhteyshenkilönä, kunnes varsinainen Samaria-lenkki on valittu. Odd Fellow Samarian jäsensihteeri huolehtii siitä, että yhteyshenkilön tiedot ovat ajan tasalla Odd Fellow Samarialla. Jäsensihteeri kannustaa ja tukee yhteyshenkilöiden työtä. Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että kaikki tiedot tulevat päivitetyiksi kaikille niille Veljeskunnan sivustoille, joilla mainitaan eri yhteisöjen Odd Fellow Samarian yhteyshenkilöt.

Yhteyshenkilön vaihtuessa edellinen opettaa uudelle Samaria-yhteyshenkilölle tehtävät ja käytännöt omassa yhteisössään. Odd Fellow Samaria ry järjestää syksyisin jäsenilleen koulutustilaisuuden, joka pidetään yleensä vuosikokouksen yhteydessä. Vanha ja uusi yhteyshenkilö voivat molemmat osallistua Odd Fellow Samarian vuosikokoukseen.
Uuden yhteyshenkilön toimintakausi alkaa varsinaisesti vasta yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen.

Samarian yhteyshenkilöiden ja aluevastaavien tehtävät

 • Jäsenhankinta ja jäsenyyksien ylläpito
 • Varainhankinta tuote- ja palvelumyynnin avulla
 • Jatkuva, tiedottava yhteydenpito jäsenyhdistyksiin
 • Veljesaterian esitelmät
 • Odd Fellow Samarian puheet kokouksessa kohdassa 18
 • Veljeskunnan jäsenten avuntarpeen kartoitus ja huolenpito
 • Yhteyshenkilöiden koulutus ja infomateriaalien tuottaminen
 • Paikallisten tukikampanjoiden suunnittelu ja toteutus
 • Avustushakemusten käsittely hallituksessa
 • Avustusten jakaminen Veljeskunnan jäsenille
 • Avustusten jakaminen yhteistyökumppaneille

Kaikkien toimintojen raportointi hallitukselle ja yhdistyksen vuosikokoukselle.

Perehdy Odd Fellow Samarian alueellisiin lähitavoitteisiin.

logo-teksti

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *