Odd Fellow Samaria ry:n historiaa

Erich Weynerin selvitys Samaria-merkkipäivärahaston synnystä ja toiminnasta

Rahaston toiminta sai alkunsa marraskuussa 1984 60-vuotispäivieni yhteydessä, jolloin ilmoitin loosieni ylimestarille sekä leiri n:o 4 Fennian pääpatriarkalle, etten haluaisi merkkipäivänäni vastaanottaa lahjoja enkä kukkatervehdyksiä. Esitin toivomuksenani, että mikäli joku haluaa muistaa, niin avattakoon pankkitili, jonne sitten mahdollisesti kertyvät rahat käytettäisiin hyväntekeväisyyteen.

Leiri n:o 4 Fennian toimenpiteiden ansiosta osallistuivat kaikki suomenkieliset leirit ja loosit rahalahjoituksin minulle osoitettuun onnittelutervehdvkseen. Rahaa kertyi lähes 6 000 markkaa. Leirin virkamiehet ehdottivat, että perustettaisiin nimeni kantava rahasto. Kieltäydyin tästä kunniasta ja esitin toivomuksenani, että tätä käytäntöä jatkettaisiin tiedottamalla tuleville merkkipäivänviettäjille tämän rahaston olemassaolosta.

Rahasto sai nimekseen Odd Fellow Merkkipäivärahasto. Sille laadittiin säännöt ja se tuli toimimaan omakatteisena rahastona leiri n:o 4 Fennian hallinnassa. Hallituksen jäseninä toimivat kulloinkin leirin valittuina olevat virkamiehet sekä allekirjoittanut.

Rahaston toimesta ruvettiin lähettämään noin 4 viikkoa aikaisemmin tiedotuskirje sekä sisarille että veljille, joilla on merkkipäivä, kertoen mahdollisuudesta lahjojen sijaan kartuttaa rahastoa.

Rahaston toimintaa täydennettiin hankkimalla onnitteluadresseja, jotka veli Erkki Lajaste lahjoitti rahastolle. Niitä on myyty sekä yhteisöille että yksityisille hintaan 30 mk per kappale.

Rahaston toiminta pyrittiin saamaan koko maata kattavaksi, vaikka se olikin leiri n:o 4 Fennian hallinnassa. Toivomus oli saada se näkyvämmin laajempien piirien hallintaan. Tähän avautuikin mahdollisuus suomenkielisen Pääpatriarkka-yhdistyksen aloitettua toimintansa. Rahaston rahavarat olivat vuosien 1991-92 taitteessa vähän yli 20 000 markkaa. Vuoden 1991 alussa teki Rebekkaleiri n:o 2 Illusia esityksen rahaston alkuunpanijan veli Jaakko Saikkosen suostumuksella, että heidän Caritas-rahastonsa liitettäisiin Odd Fellow -merkkipäivärahastoon. Syntyneelle uudelle rahastolle laadittaisiin säännöt ja keksittäisiin uusi nimi, joka olisi lyhyempi ja neutraalina laajemmalti käytettävissä.

Pääpatriarkka-yhdistyksen vuosikokouksessa 28.5.1992 hyväksyttiin rahastojen yhdistäminen. Samoin hyväksyttiin uudet säännöt, sekä valittiin uudeksi nimeksi Samaria-rahasto. Tilapäiseksi hallitukseksi nimitettiin PP-yhdistyksen hallitus täydennettynä matriarkoilla Paula Laranne ja Tuula Uotila. Rahaston toiminnan ja rahavarojen hoitajiksi valtuutettiin, veljet Erich Weyner ja Jaakko Saikkonen. Kirjanpidon hoito uskottiin edelleenkin veli Eero Tähtiselle. Todettiin, että rahaston rahavarat yhdistämisen jälkeen olivat yhteensä noin 30 000 markkaa.

Edellä tehtyjen päätösten jälkeen hankittiin rahastolle uudella nimellä varustettuja adresseja, jotka saatiin jakeluun syksyllä 1992. Kuvioilla varustettuja adressikansia toimitetaan sekä onnittelu- että suruvalittelu-tekstillä varustettuna. Lisäksi on edelleen saatavana adressimallia, jossa on valkoisella pohjalla kannessa kolme punaista lenkkiä. Näitä kaikkia adresseja myydään yhteisöille 40 mk per kpl sekä sisarille että veljille 50 mk per kpl. Syksyn 1993 kuluessa tullaan saamaan adressien sisälehtiä ruotsinkielisellä tekstillä sekä kansia, joihin on painettu Samaria-fonder.

Vuosikokouksessa 27.5.1993 Samaria-rahaston asioidenkäsittelyn yhteydessä esitti SS veli Pentti Grönberg kysymyksen, onko riittävän harkittua viedä eteenpäin vain suomenkielisen jaoksen puitteissa olevaa rahastoa ja onko HPF-yhdistyksellä valmiutta lähteä keskustelemaan kanssa yhteisestä rahastosta. Tuoduissa kannanotoissa kannatettiin yhteydenottoa ja yhteistyötä rahastoasiassa. Kokouksessa läsnäolleet ruotsinkieliset veljet Knut Öhman ja C-G Lydman suhtautuivat myös ajatukseen myötämielisesti ja kertoivat, että HPF:llä on hallituksen kokous 2.4.1993, jossa veli Knut Öhman lupasi tuoda asian esille. Allekirjoittautunut valtuutettiin ottamaan yhteyttä HPF:n hallitukseen sekä tehdä ehdotuksen mahdollisesta voimien yhdistämisestä rahastokysymyksessä. Käytettävissä olleen ajan lyhyyden takia otin 29.3.1995 puhelimitse yhteyden HPF:n sihteeriin veli Folke Sjögreniin sekä selostin asiaa ehdottaen yhdistysten välisiä neuvotteluja. Veli Folke Sjögren kiinnostui asiasta soittaen minulle vielä 30.3.1993 pyytäen lisäinformaatiota. Sovimme, että saan kuulla HPF:n hallituksen kannan mahdollisista jatkotoimenpiteistä heidän kokouksen jälkeen. Kokouksesta on kulunut jo yli puoli vuotta eikä minulle sen paremmin kuin PP-yhdistyksellemmekään ole annettu mitään vastausta eikä ole otettu yhteyttä.

Sen lisäksi, että päätettiin tarjota yhteistyötä ruotsinkieliselle haaralle (HPF), niin päätettiin, että riippumatta HPF:n vastauksesta suoritetaan Samaria-rahastoon liittyvän yhdistyksen rekisteröiminen. Todettiin, että nimi Samaria on niin hyvä, että se tulisi pikaisesti suojata. Todettiin edelleen, että rekisteröitävien sääntöjen yksityiskohdilla ei tässä vaiheessa ole merkitystä, koska ne on myöhemmin muutettavissa. Tärkeintä on nimen varaaminen ja suojaaminen meille. Ry:n perustajiksi ja puuhamiehiksi valtuutettiin veljet Jaakko Saikkonen, Vero Tähtinen ja Erich Weyner.

Samassa vuosikokouksessa veli Eero Tähtinen esitteli Samaria-rahaston tilinpäätöksen 31.8.1992, jonka mukaan varat olivat tilikauden päättyessä 41 419 mk.

Veli Eero Tähtiseltä saamani tiedon mukaan ovat Samaria-rahaston varat 62 566,02 mk tilinpäätöshetkellä 31.8.1993.

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 1993
Samaria-rahasto
p:sta Erich Weyner


Samarian perustajan Erich Weynerin puhe Suomen Odd Fellow -Veljeskunnan 75-vuotisjuhlien hyväntekeväisyysrahastolle Samaria-rahaston lahjakirjan luovutuksen yhteydessä

Olemme juuri kuulleet sisar Gogo Ljungbergin selostuksen toimenpiteistä, joilla pyritään saamaan kokoon keräystavoite vuonna 2000 veljeskunnan nimissä tehtävään lahjoitukseen.

Haluan tässä yhteydessä käyttää saamaani tilaisuutta hyväksi selostamalla teille Samaria-rahaston tulevaa toimintaa, koska Samaria-rahasto tulee myös omalta osaltaan kaikin voimin tukemaan edellä mainittua keräystä.

Rahastommehan perustettiin hieman yli 10 vuotta sitten. Se toimi aluksi OF-merkkipäivärahaston nimellä. Tähän samaiseen rahastoon liitettiin myös Rebekkojen päätöksellä Rebekkaleiri No 2 Illusian Kristina Saikkosen nimeä kantava rahasto. Samaria-rahasto on kartuttanut varojaan merkkipäiviin liittyvillä lahjoituksilla sekä myymällä adresseja. Muutama vuosi sitten muutettiin sen nimi Samaria-rahastoksi ja se siirtyi PP-yhdistyksen hallintaan. Rahasto on tähänastisella toiminnallaan kerännyt varoja hieman yli satatuhatta markkaa.

Valitettavasti toimintamme on meistä riippumattomista syistä johtuen kolmen viimeisen vuoden ajan ollut rajoitettua. Viime vuonna saimme Samaria-nimen käyttöoikeuden turvaamista ja varmistamista varten suurloosin hallitukselta luvan muuttaa rahasto rekisteröidyksi yhdistykseksi. Viime vuonna sen säännöt hyväksyttiin ja yhdistys saatiin merkityksi myös yhdistysrekisteriin. Silloinen suursiremme veli Pentti Grönberg ei kuitenkaan antanut meille lupaa ottaa käyttöön rekisteröityä yhdistystä. Tämän vuoden puolella saatuamme uuden suursiren veli Bror Krausen syntyi, kiitos hänen, suurloosin ja Samaria-rahaston hallitusten välillä sopimus, jonka perusteella rekisteröity yhdistys OF Samaria voi nyt aloittaa toimintansa. Tämä mahdollistaa aivan uuden tavan kerätä rahaa hyväntekeväisyyteen. Tarjoamme nyt jokaiselle Odd Fellow’ille mahdollisuutta liittyä tähän yhdistykseen jäseneksi 50 markan vuotuisella jäsenmaksulla. Jäseniksi toivomme myös leirien ja loosien liittyvän. Näiden yhteisöjen vuotuiseksi jäsenmaksuksi on määritelty 500 mk. Tämän toimintamuodon lisäksi rahasto jatkaa entistä tehostetummin adressien sekä muiden vastaavien painotuotteiden myyntiä. Tulemme myös lähettämään kaikille merkkipäiviä viettäville hyvissä ajoin kirjeen, jossa heitä muistutetaan mahdollisuudesta ilmoittaa toivomuksena, että merkkipäivän huomioitsijat voisivat lahjojen ja kukkien sijaan muistaa rahastoamme lahjoituksilla.

Kaikista toiminnoistamme tullaan tästedes entistä voimakkaammin informoimaan. Haluan teille kaikille erikoisesti korostaa, että se mitä tulette tekemään Samaria-rahaston hyväksi, niin sen tuotto siirretään edelleen juhlavuoden hyväntekeväisyysrahastoon. Tässä yhteydessä mielestäni sopii lausua mietelause: Jumala on sanonut, ei sillä ole merkitystä, mitä me olemme keränneet, vaan sillä mitä olemme antaneet pois. Näihin sanoihin vedoten kehoitan teitä kaikkia niin yksityisesti kuin myös loosienne välityksellä tukemaan suurloosin rahankeräystä sekä Samaria-rahaston toimintaa, jotta pystyisimme saamaan kokoon tavoitteeksemme asettamamme summan 750 000 markkaa.

Pyytäisin nyt veljiä Jaakko Saikkonen ja Eero Tähtinen astumaan vierelleni. Tämän jälkeen pyytäisin meidän kaikkien arvostaman suursiremme veli Bror Krausen tulemaan tänne.

Veli suursire. Maaliskuussa pitämässään vuosikokouksessa PP-yhdistys päätti siirtää hallinnassaan olleen Samaria-rahaston varat perustetulle Odd Fellow Samaria ry:lle sekä samalla lahjoittaa näistä varoista juhlavuoden hyväntekeväisyysrahastolle 10 %:a sille asetetusta tavoitteesta eli 75 000 markkaa.

Luovutamme Sinulle veli suursire tämän tapahtuman vakuudeksi lahjakirjan, jonka sisältö kuuluu seuraavasti:

Toivomme vilpittömästi, että tämä lähtölaukaus kannustaisi niin kaikkia täällä läsnäolevia kuin myös heidän kauttaan kaikkia Odd Fellow -yhteisöjä ryhtymään tositoimiin asetetun keräystavoitteen saavuttamiseksi.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *