Kirkon Diakoniarahaston apumme 2020

Kirkon diakoniarahasto (KDR) avustaa yllättäviin taloudellisiin vaikeuksiin tai hätätilanteisiin joutuneita perheitä ja yksityishenkilöitä. Avustusta haetaan seurakuntien diakoniatyön kautta. Avustuksen tarkoituksena on auttaa vaikean taloudellisen tilanteen yli, jonka jälkeen avustuksen saaja selviää eteenpäin joko omin voimin tai yhteiskunnan avun turvin.

Keskeinen kriteeri avustuksen myöntämiselle on, että apu ratkaisevasti parantaa tai korjaa avunsaajan taloudellista tilannetta.

Odd Fellow Samaria ry:n tuki KDR:lle

Odd Fellow Samaria ry on rajannut KDR:n lahjoitusvarojen käytön ikääntyneisiin suomalaisiin hädässäoleviin henkilöihin, jotka jo ovat saaneet kaiken kunnallisen tuen hätäänsä, mutta eivät silti ole päässeet hädästä. Lahjoitusvarojemme, 20 000 €, käyttö 1.1.2020-31.12.2020 on raportoitu täsmällisesti, lisätietoa oheisessa liitteessä. Vuoden 2020 aikana Suomessa eläville vähävaraisille vanhuksille ja eläkeläisille on myönnetty KDR:n kautta avustuksia taloudellisesta kriisistä johtuneen elämäntilanteen korjaamiseen yhteensä 20 000 euroa.

You may also like...