Kirkon Diakoniarahaston apumme 2019

Enkelit työssä. (Kuva: Pxhere CC0)

Kirkon Diakoniarahaston tavoitteena on toimia siten, että yllättäviin taloudellisiin vaikeuksiin tai hätätilanteisiin joutuneet ikääntyneet yksityishenkilöt selviävät vaikean tilanteen yli, minkä jälkeen avustuksen saaja selviää eteenpäin joko omin voimin tai yhteiskunnan avun turvin ja paikallisseurakunnan työntekijöiden tukemana. Siksi avustusta voi saada vain kerran samaan avustuskohteeseen tai kriisitilanteeseen vedoten. Keskeinen kriteeri avustuksen myöntämiselle on, että sillä voidaan ratkaisevasti parantaa tai korjata avunsaajan taloudellista tilannetta. 

Kuinka Odd Fellow Samaria ry:n tuki on käytetty v. 2019

Odd Fellow Samaria ry on rajannut KDR:n lahjoitusvarojen käyttömahdollisuuden ikääntyneisiin suomalaisiin hädässäoleviin henkilöihin, jotka ovat saaneet jo kaiken mahdollisen kunnallisen tuen hätäänsä, mutta eivät silti ole päässeet hädästä. Lahjoitusvarojemme käyttö 1.1.2019-18.12.2019 on raportoitu täsmällisesti. Kuluneen vuoden aikana Suomessa eläville vähävaraisille vanhuksille ja eläkeläisille on myönnetty Kirkon diakoniarahaston kautta avustuksia taloudellisesta kriisistä johtuneen elämäntilanteen korjaamiseen yhteensä 20 000 euroa:

Avustusta haettiin 78–vuotiaalle leskelle. Hakijan puolison kuolemaa edelsi noin vuoden sairaala- ja hoitolaitoskierre. Sairauden hoidon kustannukset kasvoivat hoidontarpeen lisääntyessä. Edesmenneeltä puolisolta jäi maksamatta vuokra- ja hoivapalvelumaksuja. Hakija on saanut asumistukea ja satunnaisesti toimeentulotukea. Lapsia hakijalla ei ole. Seurakunta on antanut keskusteluapua ja apua käytännön asioissa. Leskellä ei ole varaa hautaamiseen liittyviin kustannuksiin, ja lisäksi hän käy läpi surutyötä. Hakijan oma liikuntakyky on heikentynyt reisiluun murtumisen jälkeen, minkä jälkeen on tarvinnut liikkumiseen rollaattoria. Maksamattomat laskut aiheuttavat kohtuutonta stressiä arjesta selviytymiseen. Avustusta myönnettiin 1 000 € hautakiveen ja muistotilaisuuden tarjoiluihin.

Avustusta haettiin 70–vuotiaalle eläkeläiselle, joka joutui aikoinaan työkyvyttömyyseläkkeelle selkävaivojen vuoksi. Yritystoiminta ajautui konkurssiin 1990–luvun pankkikriisin yhteydessä. Avioeron jälkeen hakija jäi edelleen asumaan omakotitaloon, jossa on vesikiertoinen puulämmitys. Polttopuiden ostaminen on välttämätöntä. Maksamatonta polttopuuvelkaa on kertynyt puolentoista vuoden ajalta. Pankki ei myönnä lisälainaa. Taloa on yritetty myydä, mutta sijaintinsa ja aiempien kosteusvaurioiden vuoksi se ei ole mennyt kaupaksi. Yhteydenotto diakoniaan tuli lasten taholta. Hakijan oma jaksaminen on heikkoa. Avustusta myönnettiin 2 500 € polttopuulaskujen maksamiseen.

Avustusta haettiin 77– ja 78–vuotiaille eläkeläisille, jotka velkaantuivat lainatakauksen vuoksi. Velkaantumisen vuoksi pankki ei suostunut myöntämään lisälainaa jo aloitettuun asuntokorjaukseen. Seurakunta tuki maksamalla porakaivon pumpun, jätemaksun, tiemaksun ja auton korjauksen. Pariskunta on saanut keskusteluapua seurakunnasta. Hakija voisi myös jatkaa auton käyttöä silmälasien uusimisen jälkeen. Avustusta myönnettiin 2 100 € hammasproteesien, silmälasien, kuulolaitteen ja hammaslääkärilaskun maksamiseen.

Avustusta haettiin 74–vuotiaalle eläkeläiselle. Pienen eläkkeen vuoksi hakija maksoi lainoilla ja vipeillä kaikki yllättävät sairaudenhoitomenot ja velkaantui. Velan hoito on vaikeaa. Haja- asutusalueella asumisen vuoksi auto on välttämätön. Hakija on saanut diakoniasta keskusteluapua ja on menossa velkaneuvontaan. Elämä helpottuisi, jos hakija saisi maksettua pikavippilainansa pois. Myös avustus uuteen pyykinpesukoneeseen ja televisioon olisi tarpeen, jottei hakija joutuisi uuteen velkakierteeseen niiden vuoksi. Avustusta myönnettiin 1 000 € pyykinpesukone- ja televisiohankintojen maksamiseen.

Avustusta haettiin 79–vuotiaalle leskelle. Hakija velkaantui kattoremontin vuoksi, jonka maksaminen vaikeutui hakijan sairastuttua ja jouduttua leikkaukseen ja kuntoutukseen. Hakija joutui turvautumaan ulkopuoliseen apuun arjen askareissa ja kulkemisessa. Lonkkaleikkaus epäonnistui, ja kulkeminen on edelleen huonoa. Hän ei voi ostaa lämmitysöljyä osamaksulla, koska luottotiedot ovat menneet. Välit läheisiin ovat huonot. Hakija on saanut apua sosiaalitoimesta, saanut seurakunnasta ruoka-apua, on haettu etuuksia ja yritetty selvitellä tilannetta. Avustusta myönnettiin 2 000 € lämmitysöljyn maksamiseen.

Avustusta haettiin 76–vuotiaalle leskelle, joka asuu vanhassa maatalossa syrjäseudulla. Taloon tehty kattoremontti rahoitettiin joustoluotolla. Hakijan pieni eläke ei ole riittänyt lainojen hoitoon. Elämisen ja lainanhoitokulujen jälkeen varoja ei jää asunnon kunnossapitoon. Nyt lämmittämiseen käytettävä puuhella on rikkoutunut. Hakija kokee tulleensa pankin huijaamaksi, eli pankki myönsi lainaa liian helposti. Hän on saanut seurakunnasta ruoka- ja keskusteluapua. Avustus puuhellaan olisi tarpeellinen. Avustusta myönnettiin 1 500 € keittiön puuhellan maksamiseen.

Avustusta haettiin 71-vuotiaalle tapaturmassa invalidisoituneelle leskelle. Taloudellista ahdinkoa aiheuttaa huonokuntoinen asunto, jonka myynti on vaikeutunut. Hakija maksaa ulosottoa, ja elämiseen jää niukasti elämiseen. Hän on saanut diakoniatyöstä henkistä ja hengellistä tukea, lapset ovat auttaneet käytännön asioissa, ja kaupunki myöntänyt kuljetuspalvelua. Hakijalla on sekä taloudellista että henkistä kuormaa puolison menetyksen ja omien sairauksien vuoksi, sillä hänen jalkansa leikattiin. Hän toivoisi ensisijaisesti avustusta hautakiveen, jonka hankkiminen on pitkittynyt varattomuuden vuoksi. Avustusta myönnettiin 1 600 € hautakiven ja kotivakuutuksen maksamiseen.

Avustusta haettiin 87-vuotiaalle palvelutalossa asuvalle leskelle, jolla on pieni eläke. Toimeentulotukea myönnetään kuluihin. Seurakunta maksoi pienen velan. Lähiomaiset ovat auttaneet maksamalla pienempiä laskuja ja auttamalla ostoksista. He ovat selvittäneet taloudellista tilannetta sairauslaskujen kerryttyä. Taloudellinen tilanne on ollut pitkään vaikea. Avustus helpottaisi selviytymään kuluista jatkossa. Avustusta myönnettiin 1 200 € luottokorttivelan maksamiseen 1 200 €. Luotollinen tili lakkautettiin.

Avustusta haettiin 67- ja 74-vuotiaille eläkeläisille. Yritystoiminta lopetettiin aikoinaan terveydellisistä syistä, ja eläkkeet jäivät pieniksi. Omakotitaloa lämmitetään maalämpölaitteella, josta on mennyt pumppu rikki, ja uusi pumppu oli ollut pakko hankkia. Miehellä on edessä lonkkaleikkaus, jota ennen on hoidettava mm. hampaat kuntoon. Velanhoidon vuoksi elämiseen jää vain vähän rahaa kuukausittain. Yllättävät asunnon korjauskulut ja lisääntyneet terveydenhuoltomenot ovat lisänneet taloudellista ahdinkoa. Lisäkulua on tullut myös sähkölämmityksestä. Talon realisointi ei ole mahdollista syrjäisen sijainnin vuoksi. Hakija on saanut toimeentulotukea Kelasta ja sosiaalitoimistosta. Hakija saa keskustelutukea seurakunnasta. Avustusta myönnettiin myöntää 2 500 € maalämpöpumpun korjaukseen ja kotitalouden laskujen maksamiseen.

Avustusta haettiin 70-vuotiaalle eläkeläismiehelle. Tulot eivät riittäneet elämiseen yllättävien menojen, kuten räystäiden korjaamisen vuoksi. Hakija on ollut kunnan välitystiliasiakkaana jo useamman vuoden. Sosiaalitoimesta on myönnetty tukea ruokamenoihin, lääkelaskuihin ja polttopuiden hankintaan. Avustusta myönnettiin 1 600 € polttopuu- ja kiinteistöhuoltolaskujen laskun maksamiseen.

Avustusta haettiin 79-vuotiaalle yksinasuvalle eläkeläiselle. Talon päälämmmönlähde on ollut öljy. Öljykattila hajosi, ja öljysäiliö on ruostunut puhki. Uuden kattilan kustannusarvio n. 5 000 €. Hakija kärsii tuki- ja liikuntaelinvaivoista, mutta on siirtänyt tarvitsemaansa jalkaleikkausta. Nyt haettavalla avustuksella kustannettaisiin taloon ilmalämpöpumput, jotka yhdessä sähköpattereiden kanssa ovat edullisempi lämmönlähde kuin entinen öljyjärjestelmä. Asuminen omassa kodissa turvataan, kun talon arvo velkoihin nähden on pieni ja asuinkustannukset muuten kohtuulliset. Avustusta myönnettiin 3 000 € ilmalämpöpumppuihin ja asennustöihin.

Lämmin kiitos avustajille!

Kiitos tuestanne Te kaikki, jotka olette hankkineet varainhankintatuotteitamme ja jäsenmaksumme maksaneet yhteisöt. Te olette mahdollistaneet tämän 20 000 euron avustuksen. Veljeskunnan luottamuksellisen sisäisen avun vaikuttavuudesta raportoimme helmikuussa 2020.

Lisätietoja

Kirkon Diakoniarahasto

Yhteydenotto Odd Fellow Samaria ry

You may also like...