Kirkon Diakoniarahaston apumme 2021

Kirkon diakoniarahasto (KDR) avustaa yllättäviin taloudellisiin vaikeuksiin tai hätätilanteisiin joutuneita perheitä ja yksityishenkilöitä. Avustusta haetaan seurakuntien diakoniatyön kautta. Avustuksen tarkoituksena on auttaa vaikean taloudellisen tilanteen yli, jonka jälkeen avustuksen saaja selviää eteenpäin joko omin voimin tai yhteiskunnan avun turvin.

Keskeinen kriteeri avustuksen myöntämiselle on, että apu ratkaisevasti parantaa tai korjaa avunsaajan taloudellista tilannetta.

Odd Fellow Samaria ry:n tuki KDR:lle

Odd Fellow Samaria ry (OFS) on rajannut KDR:n lahjoitusvarojen käytön ikääntyneisiin suomalaisiin hädässä oleviin henkilöihin, jotka jo ovat saaneet kaiken kunnallisen tuen hätäänsä, mutta eivät silti ole päässeet hädästä.

Lahjoitusvarojemme, 15 000 €, käyttöä on kuvattu oheisessa liitteessä sivuilla 32-34. Vuoden 2021 aikana Suomessa eläville vähävaraisille vanhuksille ja eläkeläisille siis myönnettiin KDR:n kautta OFS:n avustuksia taloudellisesta kriisistä johtuneen elämäntilanteen korjaamiseen yhteensä 15 000 euroa.

Iso kiitos kannatusjäsenillemme joiden avulla tämäkin apu voitiin toteuttaa.

You may also like...