KDR:n raportti OF Samarian avustuksen käytöstä

Kirkon Diakoniarahaston tavoitteena on että yllättäviin taloudellisiin vaikeuksiin tai hätätilanteisiin joutuneet henkilöt selviävät vaikean tilanteen yli, minkä jälkeen avustuksen saaja selviää eteenpäin joko omin voimin tai yhteiskunnan avun turvin. Avustusta voi saada vain kerran samaan avustuskohteeseen tai kriisitilanteeseen vedoten. Keskeinen kriteeri avustuksen myöntämiselle on, että sillä voidaan ratkaisevasti parantaa tai korjata avunsaajan tilannetta.

Kirkon diakoniarahasto kiittää lämpimästi Odd Fellow Samaria ry:tä saamastaan 15 000 € lahjoituksesta. Olemme voineet yhdessä auttaa lahjoituksen avulla monia ikäihmisiä sekä välillisesti heidän läheisiään. Taloudellisen ahdingon helpottuminen on merkittävä tekijä henkisten voimavarojen palaamisesta ja toisinaan myös fyysisten sairauksien hoito helpottuu, kun huoli raha-asioista vähenee.

Kuinka Odd Fellow Samaria ry:n tukea on käytetty v. 2022-23

Puolison äkillisen kuoleman vuoksi hakijalle jäi yksin maksettavaksi asunnon remonttikulut ja lisäksi juomavesikaivo oli likaantunut. 2 000 € avustuksella maksettiin kunnalliseen vesijohtoverkkoon liittyviä kuluja ja näin hakija pystyi jatkamaan asumista kodissaan.

Hakija oli joutunut olemaan sairaalassa lähes puoli vuotta. Oman terveystilanteen vuoksi muuttaminen pienempään asuntoon puolison kuoleman jälkeen on ollut mahdotonta. Heikon taloustilanteen vuoksi hakija oli ottanut lainaa hautajaiskustannuksia varten, mikä vaikeutti entisestään taloustilannetta. 1 500 € avustuksella maksettiin perunkirjoitusten kuluja ja lämmitysöljylaskua, jotta hakija pystyi selviämään taloudellisista ongelmistaan omakotitalon myyntiin saakka.

Hakijan talousahdinko on monen yhteensattuman summa. Viimeisimpänä hän oli hyväuskoisena tullut hankkineeksi ylihintaiset aurinkokennot kotiinsa, eikä kauppaa saat omaisten toimesta enää peruttua. Hakija tarvitsisi myös sydänleikkauksen, mutta sen edellytyksenä on hampaiden hoitaminen kuntoon. 2 000 € avustuksella hakija pystyi hankkimaan hammasproteesin, mikä helpotti myös muuta terveyden ylläpitoa.

Hakija on kokenut 1990-luvulla konkurssin ja hänelle on jäänyt runsaasti velkaa maksettavaksi. Nyt 78 -vuotiaana hän on kovasti väsynyt vaikeaan talouden tilanteeseen eteenkin kun muita terveyshuolia on alkanut tulla. Hakijan loppuelämän hyvinvoinnin turvaamiseksi 1 500 € avustuksella maksettiin puolet loppuvelasta hakijan saadessa apua myös omasta seurakuntayhtymästä.

Hakijalla on taloudellisia vaikeuksia liian kalliin asunnon maksamisessa velkajärjestelyn aikana. Vuokrarästiä on kertynyt, mikä uhkaa velkajärjestelyn jatkumista. Rästin vuoksi myös edullisemman asunnon löytyminen on hankalaa. Lisäksi hakija on sairastunut syöpään. 2 000 € avustuksella vuokrarästi saatiin maksettua ja hakijalla on mahdollista etsiä edullisempi asunto taloustilanteen helpottamiseksi.

Hakija oli muuttanut uudelle paikkakunnalle lapsenlapsensa kanssa ja hankki remontoitavan omakotitalon. Remontin tarve yllätti, koska aiempien remonttien jäljiltä ilmeni kosteusvaurioita. Nyt WC- ja kylpyhuonetilat oli avattuna, mutta niiden korjaamiseen loppuun asti ei hakijalla ollut enää taloudellisia mahdollisuuksia. 4 100 € avustuksella pystyttiin remontoimaan kotiin käyttökelpoiset saniteettitilat.

Lämmin kiitos avustajille!

Kiitos tuesta kaikille kannatusjäsenille, kaikille jotka olette hankkineet varainhankintatuotteitamme ja jäsenmaksumme maksaneille yhteisöille. Te olette mahdollistaneet nämäkin KDR:n kautta toteutuneet avustukset.

Lisätietoja

Kirkon Diakoniarahasto

Yhteydenotto Odd Fellow Samaria ry

You may also like...