Ikääntyvä mieli – mielen hyvinvointia vanhetessa

Mielenterveystiedoista, -taidoista ja -osaamisesta on hyötyä sekä iäkkäille itselleen että kaikille heidän kanssaan toimiville ihmisille ja yhteisöille. Kyse on usein arkisista ja pienistä asioista, mutta myös yhteiskunnan ja yhteisöjen valinnoista sekä elämän ja asenteiden pohtimisesta.

Ikääntyvä mieli kertoo eläkeikäisten mielen hyvinvoinnin edistämisestä ja tukemisesta. Ikäihmisten mielenterveyttä tarkastellaan voimavaralähtöisesti ja varttuneiden moninaisuutta arvostaen. Kirja on osa MIRAKLE -hankkeen (2012-2016) ikäihmisten kanssa yhteistyössä tehtyä kehittämistoimintaa.

Lataa kirja ilmaiseksi ja laita hyvä kiertämään: