Ikääntyneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut

Kuva: Ikääntyneiden terveystarkastusten esittelyä Porissa. (Lähde YLE / Sami Auranen)

Ikääntyneille tarjottavia sosiaali- ja terveyspalveluita ovat muun muassa neuvonta- ja palvelupisteet, hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät kotikäynnit, päiväkeskustoiminta, kuntoutukset sekä rokotustoiminta. Neuvontapisteet jakavat tietoa ikääntyneille siitä, miten he voivat itse toiminnallaan edistää terveyttään sekä siitä, mitä palveluja heille on saatavilla. Ikääntyneiden terveystarkastukset eivät sinänsä ole lakisääteisiä, joten niitä ei joka kunnassa järjestetä.

Ikääntyneillä on paljon terveyteen liittyviä riskitekijöitä, jotka eivät aina tule näkyviin ennen kuin vahinkoa on jo syntynyt. Ikääntyneiden terveyden riskitekijöillä on selkeät yhteydet toisiinsa. Ravitsemuksen on todettu olevan yhteydessä fyysiseen aktiivisuuteen ja oppimiskyvyn muutoksiin. Fyysinen aktiivisuus liittyy olennaisesti kaatumisiin, joiden riskitekijöitä ovat monilääkitys, heikentynyt kognitio, ravitsemuksen ongelmat sekä fyysisen aktiivisuuden heikentyminen. Masennus- ja ahdistuneisuusoireita on pystytty tutkimusten mukaan vähentämään kaatumisia ehkäisemällä. Aistitoimintojen heikkenemisen on todettu olevan yhteydessä ikääntyneiden fyysiseen toimintakykyyn ja yksinäisyyteen.

Terveysneuvonta ja elämäntapaohjaus on koettu erittäin hyödyllisiksi ikääntyneiden terveyden edistämisessä.

Lisätietoja mielenkiintoisesta opinnnäytetyöstä ja sen tutkimuskokoelmasta: Ikääntyneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut / Hurskainen, Lehtinen(pdf, 0,7 MB)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *