Ikääntyneen läheisapu ja hyvinvointi

Yhteiset retket antavat iloa

Hyvinvoinnin ulottuvuuksia ikääntyneellä lähimmäisellä ovat

  • toimeentulo
  • terveys
  • tarmokkuus
  • yksinäisyyden välttäminen
  • vapaa-ajan toimintamahdollisuudet
  • koettujen kielteisten tuntemusten ratkaisutaidot
  • elämänlaatu.

Muistisairaus heikentää toimintakykyä kaikilla ulottuvuuksilla viimeistään silloin, kun raha-asioiden hoitaminen ja paikasta toiseen kulkeminen muodostuvat ylivoimaiseksi tehtäväksi ilman avustajaa. Ikääntynyt ihminen ei välttämättä tiedosta heikentynyttä toimintakykyään ja turhautuu muiden käskemiseen ja ohjailuun. Elämänhallinnan luisuminen muiden päätettäväksi, holhoukseen joutuminen ja turhautuminen omaan saamattomuuteen saattavat johtaa masennukseen. Tunne huonommuudesta, riittämättömyydestä ja arvottomuudesta valtaa mielen. Kaikki sairaudet voivat vaikuttaa voimakkaasti minuuteemme.

Meidän tulee arvostaa ikääntyneitä aikuisina ihmisinä, positiivisesti ja pitkämielisesti. Heidän maailmansa on pirstoitunut, mutta pitäkäämme me heidän palasensa kasassa olemalla heidän ja läheistensä tukena. Vanhuksen minäkuva voi tuntua meistä vääristyneeltä, mutta hänelle se on juuri nyt todellinen.

Ikääntynyt tarvitsee yksilöllisyyden hyväksymistä, turvallisuutta, tarpeellisuuden tunnetta, tukea, arvostusta, läheisyyttä, hellää kosketusta ja rakkautta. Ympärilleen välittäviä ystäviä ja itseltään armollisuutta omaa itseään kohtaan. He voivat säilyttää eheän minäkuvansa mahdollisimman pitkään huolehtimalla itsestään tapaamalla muita ja kokemalla positiivisia elämyksiä. Läheisiin kannattaa pitää jatkuvasti yhteyttä. Ei pidä jäädä yksin kotiinsa. Heidät on saatava ulos ihmisten ilmoille. Tähän tarvitaan laupeuden tekoja meiltä jokaiselta.

You may also like...

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *