Hyvinvointi vanhuudessa

Gerontologian tuoreessa tutkimuksessa oli tarkoituksena kartoittaa, miten eläkeikäiset ihmiset kuvaavat vanhenemista ja miten he tuovat puheessaan esille vanhenemisen erilaisia vaiheita ja siirtymiä. Osallistujat toivat esille erilaisia hyvinvoinnin ulottuvuuksia sekä keinoja, joilla hyvinvointia pidettiin yllä silloinkin, kun toimintakyky oli heikentynyt iän karttuessa.

Nämä keinot nimettiin seuraavasti:

  • varsinaiseen vanhuuteen valmistautuminen,
  • ikääntymismuutoksiin sopeutuminen,
  • totutuista tekemisistä luopuminen ja
  • luopumisen hyväksyminen.

Tärkeä havainto on se, että luopumisen hyväksyminen toi tilaa uusille asioille ja mielenkiinnon kohteille. Luopumisen hyväksyminen myös mahdollisti hyvinvoinnin ylläpitämistä muistojen kautta. Tutkimuksen tulokset vahvistavat näkemystä hyvinvoinnin moniulotteisuudesta ja vanhoista ihmisistä heterogeenisena joukkona. Näitä tutkimustuloksia voidaan käyttää esimerkiksi ikääntyneiden palveluja kehitettäessä.

Lue koko tutkimus tästä.

Pirhonen, J., Tuominen, K., Jolanki, O., & Jylhä, M. (2019). Hyvinvointi vanhuudessa – valmistautumista, sopeutumista, luopumista ja hyväksymistä. Gerontologia33(3), 105-120. https://doi.org/10.23989/gerontologia.79424