Humanitäärinen avustus

Vastuuntunto hädänalaisten lähimmäistemme auttamisessa Veljeskuntamme käskyjen mukaisesti on velvollisuutemme.