Avustustarinat

Odd Fellow Samaria kerää jokaisesta humanitäärisistä avustuskohteistaan vaikuttavuustiedot. Yhteistyökumppaneidemme tuoreimmat avustusesimerkit on koottu yhteistyökumppaniesittelyyn:

Alle on koottu esimerkkejä erilaisesta hätätapauksista ja yksinäisyyden torjuntamuodoista:


Suomussalmi muistelo

Kuva: SPR – Suomussalmen muisteloiden musisointia ikääntyneille


Pitkäaikaisen sairauden kanssa kamppaileva sisar. Aikoinaan aktiivinen sisar on nyt joutunut avun varaan, jota hänen yhteisönsä on antanutkin, mutta nyt alkavat resurssit loppua. Päätettiin myöntää hallituksen käyttöönsä jättämistä avustusvaroista 750 € kyseisen sisaren silmälasihankintaan.


Veli (62 v.) on saanut selkäydinvamman, joka on johtanut toimintakyvyn ja työpaikan menetykseen. Työkyvyttömyyseläke ei riitä omaehtoisen kuntoutuksen maksuihin. Myönnettiin anomuksesta 290 € avustusta alaraajojen neurologiseen tutkimukseen ja tukipohjallisiin, jotta voisi pitää yllä liikuntakyvystään jäljellä olevaa osaa.


Suomussalmi

Kuva: SPR – Ylikiimingin osasto järjesti ikääntyneille kevätretken Koitelinkoskelle.


Avustusta myönnettiin 72-vuotiaalle naiselle, joka joutui rikoksen uhriksi muutama vuosi sitten. Taloudellinen menetys oli useita tuhansia euroja, eikä tekijää ole vielä saatu kiinni. Eläke on pieni, eikä taloudellinen tilanne ole vielä tasapainottunut. Useat työperäiset sairaudet vaikeuttavat omaehtoista selviytymistä. Myönnetyllä 2 000 € tuettiin hakijan arkea maksamalla tekohampaiden, kodinhankintojen ja vaatteiden hankinnat.


Avustusta myönnettiin 74-vuotiaalle yksinelävälle näkövammaiselle naiselle. Silmävaivoja on ollut jo aiemmin, mutta näkö on heikentynyt viime vuosien aikana dramaattisesti sairauden vuoksi. Asioiden hoitaminen oli vaikeaa ennen avustajan saamista. Osa laskuista oli jo ehtinyt perintään, mutta avustaja ja sosiaalitoimi ovat saaneet järjestettyä maksuasiat ajan tasalle. Hakijan puoliso kuoli jo 1990-luvulla, jolloin täytyi luopua entisestä asunnosta. Hakija oli aiemmin toiminut sairastuneen miehensä omaishoitajana. Tulot ovat olleet pienet yksin jäämisestä lähtien. Myönnetyllä 1 800 € avustuksella tuettiin asumisen ja sairauskulujen maksamista paljon sairaalakäyntejä sisältäneen jakson ajalta.


Kristiinankaupungin suomenkielinen osasto Ikäihmisten virkistystapahtuma, jossa yhteislaulua, musiikkiesityksiä, verenpaineen mittausta, kevyttä jumppaa ja puistosuunnistusta. Osallistujia noin 100. Avustusta myönnetty 277,05 €.


Keminmaan osasto Musiikillinen kaverituokio palvelukodissa, elävää musiikkia, yhteislaulua ja tuolijumppaa. Osallistujia 30. Avustusta maksettu 68,50€.


Multian osasto Teatteri retki Myllymäen Pirtille. Kotihoidon, vanhustyön ja ystäväpalvelun yksinäisille ikäihmisille piristystä. Osallistujia 20. Avustusta maksettu 300 €.


Vuonna 2016 Suomessa asuville vähävaraisille yli 65-vuotiaille ikäihmisille myönnettiin Kirkon diakoniarahastosta avustuksia mm. seuraavin perusteluin:


Yllättävään elämän kriisitilanteeseen avustuksena myönnettiin 1 500 € lämmitysöljy- ja polttopuuhankintojen maksamiseen 75-vuotiaalle pohjoissuomalaiselle naiselle. Hakijan talous on ollut horjuvaa jo vuosia omaisuuden menetyksen ja palkan ulosmittauksen seurauksena. Aviopuoliso menehtyi huhtikuussa 2016. Hakija neuvotteli ulosotosta kaksi lyhennysvapaata kuukautta pystyäkseen maksamaan hautajaiskustannuksia. Hakija ei saa leskeneläkettä avioiduttuaan yli 50-vuotiaana. Toimeentulotukea on myönnetty keväällä 2016, ja hakijaa velvoitetaan muuttamaan edullisempaan asuntoon. Sopeutuminen surun keskellä uuteen tilanteeseen on ollut vaikeaa. Muutto tuntuisi tilanteessa ylivoimaisen raskaalta. Lämmitykseen tarkoitetun öljyn hankkiminen tulevaksi talveksi mahdollistaisi hakijan asumisen, kunnes taloudellinen ahdinko helpottaa.


Avustusta myönnettiin 1 500 € palotikkaiden hankintaan ja ulkoseinän korjaamiseen 70-vuotiaalle naiselle. Nainen toimi vuosia puolisonsa omaishoitajana, ja puolison menehtymisen 2014 jälkeen kotitalouden tulot tippuivat minimiin. Hakijalla on pahoja kulumia polvissa ja silmäsairautta. Huonokuntoiset polvet ovat aiheuttaneet kaatumisia, ja hakija tarvitsee avukseen turvapuhelimen. Hakija pystyi aikanaan liikkumaan kodin ulkopuolella edesmenneen miehensä kuljetuspalvelun takia. Talo on huonojen yhteyksien päässä, eikä autoa ole. Hakija on hakenut kunnan eri tahoilta apua, mutta ei ole sitä saanut. Talon kunto on huono, eikä peruskorjaukseen ole varaa. Palotikkaat ovat repeytyneet seinästä aiheuttaen seinävaurion. Tikkaat tulisi asentaa, jotta nuohooja pääsisi puhdistamaan hormit, ja taloa voisi lämmittää turvallisesti. Puilla lämmittäminen alentaa merkittävästi lämmityskustannuksia. Talon sauna on ulkorakennuksessa, jonka katto vaatii korjausta, ettei lisää kosteusvaurioita tule. Hakija ei kykene ajattelemaan muuttavansa. Talossa asumisella on suuri merkitys hakijan kokonaisterveyteen. Avustus turvaa asumista pitkäksi aikaa. Avustusta ei myönnetty ulkosaunan katon korjaukseen.


Avustusta myönnettiin 2 520 € pyykinpesukoneen, television, kodin käyttötavaroiden ja huonekalujen hankintaan 69-vuotiaalle miehelle. Hakijan on ollut vaikea tulla toimeen minimituloillaan ja on nyt velkaantunut. Hakijalla on lääkitykset kilpirauhasen vajaatoimintaan, verenpaineeseen, diabetekseen ja masennukseen. Masennusta on pahentanut pitkittynyt taloudellinen ahdinko. Sosiaalitoimesta on maksusitoumus kenkiin ja vaatehankintoihin. Seurakunnasta hakija on saanut useasti ruoka-apua. Hakijan henkistä jaksamista parantaisi arjen sujuvuuden lisääntyminen. Lisäksi hakija jaksaisi huolehtia paremmin itsestään, kuten terveellisestä syömisestä.


Avustusta myönnettiin 1 200 € sähkölaskun maksamiseen ja 300 € ruokahankintoihin 67-vuotiaalle länsisuomalaiselle miehelle. Hakijan vaimo kuoli vakavaan sairauteen joulukuussa 2014. Vaimo hoiti aiemmin pariskunnan talousasiat. Talon peruskorjauslaina jäi hakijan maksettavaksi, ja lisäksi hakija otti lainaa hautajaiskulujen maksamiseen. Velkaneuvoja on selvittänyt tilannetta, eikä näe tällä hetkellä mahdollisuutta velkajärjestelyyn. Kodista luopuminen tuntuu nyt erityisen vaikealta henkisistä syistä. Hakija asuu kriisipaikkakunnalla, joten asunnon myyminen kangertelee. Hakija on saanut kriisiapua suruunsa sekä mielialalääkityksen masennukseen. Seurakunnasta on tehty kotikäyntejä ja annettu ruoka-apua.


Avustusta myönnettiin 1 500 € sähkökaapin hankintaan 72-vuotiaalle siskolle ja tämän 68-vuotiaalle veljelle. Molemmilla sisaruksilla on keuhkoahtaumatauti ja verenpainetauti sekä allergioita. Sisko peri hakijoiden äidin talon v. 2002 jääden siihen asumaan. Asumismenojen jakamiseksi veli muutti samaan taloon. Hakijat ovat olleet pitkiä aikoja työttöminä, ja nyt molemmat ovat eläkkeellä. Taloudellinen tilanne molemmilla on ollut tiukka jo vuosien ajan, ja talon kunnostaminen on jäänyt. Syksyllä 2016 sattunut vesivahinko aiheutti oikosulun, joka tuhosi suuren osan kodinkoneista, mukaan lukien sähkökaapin ja ilmalämpöpumpun. Kotivakuutusta ei ollut. Sähkökaappi on asumisen kannalta välttämätön, ja ilmalämpöpumppu on laskenut lämmityskuluja huomattavasti. Sosiaalisen luototuksen tai osamaksun mahdollisuutta ei ole maksuvaran puuttumisen vuoksi. Sosiaalitoimen lisäksi hakijat saavat tukea velkaneuvonnasta. Avustusta ei myönnetty ilmalämpöpumppuun.


Avustusta myönnettiin 1 198 € jääkaapin, pakastimen ja pyykinpesukoneen hankintaan 68-vuotiaalle vaimolle ja 72-vuotiaalle miehelle. Eläkkeelle jääminen on ollut miehelle henkisesti raskasta, eikä hän onnistunut taloudenhallinnassa, vaan velkaantui pahasti. Pariskunta pääsi velkajärjestelyyn marraskuussa 2011. Vaimo sairastui syöpään v. 2013, mistä on seurannut runsaasti ennalta odottamattomia kuluja. Myös miehen lääkekulut ovat merkittävät. Hakijat ovat lainanneet rahaa ystäviltä ja sukulaisilta ja yrittäneet lyhentää heille velkojaan seuraavassa kuussa. Välit sukulaisten ja läheisten kanssa ovat kiristyneet. Perheen pakastin hajosi pitkän sähkökatkon seurauksena v. 2015. Kotivakuutus ei korvannut vahinkoa, koska laite oli jo vanha. Myös jääkaappi on vanha. Velkajärjestely on ollut raskas, ja hakijat tarvitsisivat helpotusta henkisen jaksamisen tukemiseksi ja arjen sujumiseen. Mies kokee syyllisyyttä tilanteesta, ja hänellä on ollut itsetuhoisia ajatuksia. Hän saa psyykkistä ammatillista apua tilanteeseen.


Avustusta myönnettiin 1 000 € tietokone- ja vaatehankintojen sekä sähkölaskun maksamiseen 69-vuotiaalle pääkaupunkiseudulla asuvalle miehelle. Hakija on ollut asunnoton n. 10 vuotta. Hakija asui mm. asuntoloissa, joissa oli paljon levottomuutta ja päihteitä. Hakijalla on diagnosoitu adhd, ja hän kuormittuu psyykkisesti nopeasti. Keväällä 2016 hakija muutti kaverinsa isän asuinpaikkakunnalle tämän avustajaksi asumisedulla. Asuntoon hakijan lisäksi piti muuttaa ystävä puolittamaan vuokrakuluja, mutta tämä suunnitelma ei toteutunut. Syksyllä hakijalla on ollut itsetuhoisuutta. Hakija odottaa pääsyä neurologille lääkityksen saamiseksi. Hakijalla ei ole vakuutuksia, tietokonetta eikä luottotietoja. Hän on pyrkinyt lyhentämään yksityisvelkojaan ja hankkinut kirpputorilta kalusteita. Vuokranantaja on antanut häätöilmoituksen. Diakoniatyöntekijä onnistui hankkimaan hakijalle asunnon yksityiseltä joulukuun 2016 alusta, ja sosiaalitoimea pyritään sitouttamaan yhteistyöhön.


Avustusta myönnettiin 1 500 € sänkyihin, kodinhankintoihin ja fysioterapiaan 66-vuotiaalle naiselle, jonka kanssa asuu 16-vuotias lapsenlapsi. Lapsen vanhemmilla on päihdeongelma, minkä vuoksi hakijalle myönnettiin oheishuoltajuus v. 2012. Kolme lapsenlasta on sijoitettuna perhekotiin, ja hakija pitää heihin yhteyttä. Hakijan oma tausta on raskas, mm. avioliitossa koettua päihdeongelmaa ja väkivaltaa. Eläkekertymä on pieni kotiäitiyden takia. Hakija sairastaa kilpirauhasen vajaatoimintaa, pitkäaikaista masennusta, fibromyalgiaa, Menieren tautia sekä hänellä on kuluma alaselässä, nivelrikko polvissa ja välilevyn pullistuma niskassa. Toimintakykyä ylläpitääkseen hakija käy vesijumpassa ja fysikaalisissa hoidoissa. Hän tapaa myös psykiatrista sairaanhoitajaa. Perheellä on vanhat ja rikkinäiset kirpputorilta hankitut sängyt. Molempien terveysongelmien kannalta kunnollinen uni olisi tärkeä osa hyvinvointia ja jaksamista. Kuntoutus tukisi toimintakykyä.


Avustusta myönnettiin 2 098 € skootterin korjaukseen, hautakiveen, televisioon, lämpöpatteriin, vaatteisiin ja kenkiin ja lämmityspuihin 72-vuotiaalle miehelle. Hakija on asunut yksin vanhassa mökissä vanhempien kuoleman jälkeen. Hakijalla on jonkinasteinen kehitysvamma, ja saa apua naapuriltaan käytännön asioissa. Kotiolot tuovat turvallisuuden tunnetta, eikä hakija halua muuttaa keskustaan. Velanhoito on vaikeutunut sähkön siirtomaksun nousun vuoksi. Hakija asioi keskustassa skootterilla, jonka moottorin on joutunut uusimaan. Maksuaikaa on myönnetty, mutta osa velasta olisi maksettava kesän aikana. Sosiaalitoimen myöntämät puut lämmitystä varten ovat loppumassa. Hakijalle on myönnetty toimeentulotukea viime vuosina. Hakija on pitkäaikainen diakoniatyön asiakas. Seurakunta on auttanut ruoka- ja sähkölaskuissa.


SPR Ystäväpalvelun avustuskohteita 2016

1. FR Österbotten svenska distrikt: Veteraanileiri, osallistujina 34 veteraania, heidän puolisoaan ja leskiä. Virkistävää ja kuntouttavaa ohjelmaa ja yhdessä oloa. Avustusta maksettu 300 euroa.
2. Vihannin osasto: Virkistystilaisuus SPR:n vanhusten kerholle ja vanhusten asumisyksikön asukkaille. Osallistujia 24. Avustusta maksettu 200 euroa.
3. Varkauden osasto: Retki kotona asuville vanhuksille vapaaehtoisten tukemana, katujuna-ajelu. Osallistujia 18. Avustusta maksettu 400 euroa.
4. Lapinlahden osasto: Kotiseuturetki yksin asuville vanhuksille paikallisille nähtävyyksille, osallistujia 22. Avustusta maksettu 130 euroa.
5. Kuhmoisten osasto: Laitosasukkaille retki omaisten haudoille sekä kahvitus. Osallistujia yhteensä 30. Avustusta maksettu 245 euroa.


6. Jyväskylän osasto: Kotiseuturetken sekä virkistystilaisuus ja joululaulutuokio asumisyksikön vanhuksille vapaaehtoisten avustamana. Osallistujia n. 80. Avustusta maksettu 397 euroa.
7. Kouvolan osasto: Jouluinen virkistysilta palvelutalon asukkaille vapaaehtoisten avustuksella, 153 osallistujaa. Avustusta maksettu 200 euroa.
8. Toivakan osasto: yksinäisten ja toimintarajoitteisten vanhusten virkistystapahtumaan (mm. kotihoidon asiakkaat), osallistujia yhteensä 36. Avustusta myönnetty 56 euroa.
9. Haapamäki-Pihlaveden osasto: virkistystapahtuma vanhuksille etnisine kulttuuri- ja ruokatarjoiluineen, Keuruun vastaanottokeskuksen väkeä mukana tapahtumassa. Osallistujia yhteensä 66. Avustusta myönnetty 300 euroa.
10. Haapamäki-Pihlajaveden osasto: Retki kotona asuville vanhuksille kyläkirkkotapahtumaan näköalatornille. Osallistujia yhteensä 15. Avustus myönnetty 125 euroa.


11. Ähtärin osasto: Kesäjuhlan ja hautausmaaretken kolmessa asumispalveluyksikössä. Osastolla on runsaasti vapaaehtoisia ja aktiivista toimintaa. Osallistujina 90 vanhusta. Avustusta maksettu 250 euroa.
12. Siilinjärven osasto: Kerho vanhuksille ja kesäretkenä, osallistujia 22. Avustusta maksettu 250 euroa.
13. Kurikan osasto: Virkistyspäivä palveluasuntojen asukkaille, terveyttä ja hyvinvointi edistäviä asiantuntija-alustuksia. N. 50 osallistujaa. Avustusta maksettu 200 euroa.
14. Kempeleen osasto: Ystävätoiminnan 40-vuotisjuhlan kunniaksi järjestetty teatteri ja ruokailu. Mukana 12 pitkäaikaista ikääntynyttä ystävää. Avustusta maksettu 300 euroa.
15. Kerimäen osasto: Yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa palvelutalolla vanhusten kesätapahtuma, lettukestit ja musiikkia. Osallistujia yhteensä 75. Avustusta maksettu 130 euroa.


16. Ylikiimingin osasto: Vanhustentalon kerholaisten ja terhokerholaisten yhteinen retki, osallistujia yhteensä 39. Avustusta maksettu 300 euroa.
17. Taivalkosken osasto:  Virkistystilaisuus palvelutalon asukkaille, yhteensä 76 osallistujaa. Avustusta maksettu 75 euroa.
18. Suomussalmen osasto: muistelokerhot palvelukodilla. Osallistujia yhteensä 18. Avustusta myönnetty 242 euroa.

Ylikiiminki terhokerho

Kuva: SPR – Ylikiimingin kevätretkellä olivat vanhusten ilona myös terhokerholaiset.