Sisäinen avustus Veljeskunnan jäsenelle

Vastuuntunto hädänalaisten lähimmäistemme auttamisessa Veljeskuntamme käskyjen mukaisesti on velvollisuutemme.